Hotel Prisma Barcelona

Nota legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació
i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i el portal d’Internet https://www.hotelprismabarcelona.com (en
endavant, el “Web”) és titularitat de Whistestone SL, amb domicili social a Avda. Josep Tarradellas, 119-121 amb CIF nº B-
31448822. El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.


Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Whistestone SL i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben
sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals
de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions
contractuals.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web que Whistestone SL posa a la disposició dels usuaris
d’Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina
web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial
amb Whistestone SL.

L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En
cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el lloc web.

Accés a la web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a
contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de
les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la
nostra política de privacitat


Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona
fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Whistestone SL o
qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit,
així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides
per Whistestone SL, al lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el
dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o
afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin
presentats o localitzats en els seus servidors.

La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona
fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Whistestone SL o
qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit,
així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides
per Whistestone SL, al lloc web o als seus continguts.


Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat
de Whistestone SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o
qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es
compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Whistestone SL. Tots els noms comercials, marques o signes
distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits
per llei.

Whistestone SL no concedeix cap llicència o autorització d’ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat
intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que
l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part
de Whistestone SL.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part deWhistestone SL serà considerat un incompliment
greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Whistestone
SL es reserva el dret d’exercitar enfront l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

Whistestone SL declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la
tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No
obstant això, Whistestone SL no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però
no limitatiu:

 • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
 • L’absència d’errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
 • L’absència de virus i/o altres components nocius.
 • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Whistestone SL.
 • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència,Whistestone SL no garanteix
  que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web s’ajustin al present
  avís legal ni que l’ús del lloc web es realitzi de forma diligent.
 • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors,
  sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
 • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduits per usuaris mitjançant
  comentaris o eines similars.
 • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Whistestone SL podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de
manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permitin, Whistestone
SL comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i
de comerç electrònic, Whistestone SL es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que
poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

Whistestone SL utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són
fitxers físics d’informació que s’allotgen en el mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies
serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades
mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per
les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador
de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de
Cookies [S’ha d’introduir l’URL de la política de cookies].


Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de Whistestone SL cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament
informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Whistestone SL no assumirà
responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud,
veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas de que a altres llocs webs s’estableixin enllaços a la pàgina web de Whistestone SL, no s’entendrà
que Whistestone SL ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure a
la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris
a la legalitat vigent.

Whistestone SL es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si
considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

Whistestone SL es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ
avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís
Legal.